O femeie i? i cauta destinul


Grandin să tipărească cinci mii de exemplare în schimbul sumei de trei mii de dolari. Grandin era un tânăr, mai mic cu un an decât Joseph Smith, care era proprietarul unei tipografii în Palmyra. El tocmai îşi achiziţionase o nouă maşină tipografică a cărei tehnologie făcea ca procesul de tipărire să fie mult mai rapid.

A fost remarcabil că profetul O femeie i? i cauta destinul putut găsi un tipograf, în micuţul oraş Palmyra, capabil să tipărească atât de mult exemplare ale unui volum atât de mare cum era Cartea lui O femeie i?

i cauta destinul. Deoarece tipărirea Cărţii lui Mormon era un proiect atât de mare şi de scump, Martin Harris şi-a ipotecat ferma domnului Grandin pentru a garanta plata costurilor de tipărire. La sfârşitul verii anuluiJoseph Smith, Martin Harris şi alţi câţiva s-au adunat la tipografie pentru a verifica forma finală a paginii de titlu a Cărţii lui Mormon, prima pagină a cărţii ce urma să fie tipărită.

După ce profetul a declarat că era mulţumit de felul în care arăta pagina, tipăritul a continuat pe cât de repede s-a putut. Lucrarea a avut nevoie de aproximativ şapte luni pentru a fi terminată şi exemplare ale Cărţii lui Mormon au fost puse la dispoziţia publicului la data de 26 martie Deoarece acum munca de traducere şi publicare a Cărţii lui Mormon era finalizată, Joseph Smith a mers mai departe cu organizarea Bisericii.

Era o căsuţă de aproximativ 18 metri pătraţi. Însă a putut să-i găzduiască pe toţi deţinătorii preoţiei din Biserica lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă care erau atunci în oraşul Kirtland… După ce ne-am adunat, profetul le-a cerut vârstnicilor Israelului O femeie i?

i cauta destinul împreună cu el să depună mărturie despre această lucrare… După ce au terminat, profetul a spus: «Fraţilor, am fost foarte edificat şi instruit datorită mărturiilor voastre din această seară, dar doresc să vă spun, înaintea Domnului, că nu ştiţi mai mult despre destinul acestei Biserici şi al acestei împărăţii decât ştie un prunc care stă în braţele mamei sale.

Nu îl înţelegeţi. El a spus: «Ceea ce vedeţi, aici, în această seară, este doar un număr mic de deţinători ai preoţiei, însă această Biserică va umple America de Nord şi America de Sud — va umple pământul».

Galerie foto

Ei au votat în unanimitate în favoarea acestor câteva propuneri. Apoi, eu mi-am aşezat mâinile pe capul lui Oliver Cowdery şi l-am rânduit ca vârstnic al «Bisericii lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă», după care, el m-a rânduit, de asemenea, la oficiul de vârstnic al Bisericii menţionate.

Apoi, am luat pâine, am binecuvântat-o şi am rupt-o în prezenţa lor; de asemenea, vin, l-am binecuvântat şi l-am băut alături de ei. După aceea, ne-am aşezat mâinile pe capul fiecărui membru al Bisericii care era prezent pentru ca ei să poată primi darul Duhului Sfânt şi să fie confirmaţi membri ai Bisericii lui Hristos.

Cu siguranța ,nu a-și fii fost la fel de împlinita ca astăzi! Cu cât trece timpulcu atât realizez ca am făcut alegerea corecta și ca ma aflu exact in locul potrivit și cu cea mai potrivită persoana! Am ales sa fiu independentasa îmi aleg singura calea fără sa ascult părerile celor din juram înțeles ca viața mea este a mea și numai a mea și ca doar eu am obligația sa o fac una frumoasa și plină de realizări! Am înțeles ca timpulpoate fii atât dusmanul nostrucât și cel mai bun prieten!

Duhul Sfânt a fost revărsat asupra noastră într-o măsură foarte mare — unii au profeţit în timp ce cu toţii L-am slăvit pe Domnul şi ne-am bucurat foarte mult… Am continuat apoi să chemăm şi să rânduim alţi fraţi la diferite oficii ale preoţiei, după cum ne-a îndrumat Spiritul: şi după o perioadă fericită O femeie i? i cauta destinul care am simţit pentru noi înşine şi am fost martori la puterile şi binecuvântările Duhului Sfânt, prin harul lui Dumnezeu revărsat O femeie i?

i cauta destinul noastră, am încheiat adunarea având plăcuta cunoaştere că, acum, eram fiecare în parte membri, fiind recunoscuţi de Intalnirea femeii din Bejaia, ai «Bisericii lui Isus Hristos», organizată conform poruncilor şi revelaţiilor pe care El ni le-a dat în aceste zile din urmă, precum şi conform Bisericii descrise în Noul Testament.

Să ne implice în aceleaşi lucruri în Pensionar in cautarea femeii sfinţii apostoli din trecut au fost implicaţi; să ne facă să înţelegem importanţa şi solemnitatea acestor proceduri; şi să fim martori şi să simţim noi înşine aceleaşi manifestări glorioase ale puterilor preoţiei, darurile şi binecuvântările Duhului Sfânt, precum şi bunătatea şi bunăvoinţa unui Dumnezeu milos faţă de aceia care trăiesc conform Evangheliei nepieritoare a Domnului nostru Isus Hristos; aceste lucruri s-au îmbinat pentru a crea în noi sentimente de recunoştinţă sinceră şi pentru a ne inspira cu ardoare şi energie proaspete pentru cauza adevărului.

El a clădit Împărăţia, a ales apostoli şi O femeie i? O femeie i? i cauta destinul cauta destinul rânduit la Preoţia lui Melhisedec dându-le puterea de a administra rânduielile Evangheliei. Şi cum au fost aleşi apostolii, prorocii, pastorii, învăţătorii şi evangheliştii?

Învăţături ale lui Joseph Smith

Prin profeţie revelaţie şi prin aşezarea mâinilor — printr-o comunicare divină, şi printr-o rânduială stabilită în mod divin — prin intermediul preoţiei organizată în acord cu ordinea lui Dumnezeu, prin numire divină.

Aceasta este ordinea cerului, şi puterea şi privilegiul Preoţiei lui [Melhisedec]. Ei sunt Cei Doisprezece Apostoli care sunt chemaţi în oficiul Înaltului Consiliu care călătoreşte şi care vor prezida asupra bisericilor sfinţilor… Ei vor deţine cheile slujirii pentru a deschide poarta împărăţiei cerului pentru toate naţiunile şi pentru a propovădui Evanghelia la orice făptură.

Aceasta este puterea, autoritatea şi virtutea chemării lor de apostoli. După construirea templului Kirtland, deţinătorii preoţiei au fost adunaţi laolaltă şi, vorbind despre cei Doisprezece Apostoli, profetul Joseph le-a spus că O femeie i?

O femeie i? i cauta destinul

i cauta destinul rânduiţi ca apostoli şi că primiseră toate puterile ce aparţin acestei chemări, la fel cum primiseră şi apostolii din vechime.

Cine erau ei? Domnul i-a spus: «Cei Doisprezece sunt aceia care vor dori, cu toată inima, să ia asupra lor numele Meu. Când profetul Joseph a organizat Cvorumul celor Doisprezece Apostoli, el O femeie i? i cauta destinul învăţat principiul unităţii. El i-a făcut să înţeleagă faptul că ei trebuiau să fie într-o singură inimă şi într-un singur gând şi că trebuiau să ia asupra lor numele lui Hristos în totalitate; că, dacă Dumnezeu le poruncea să O femeie i?

i cauta destinul ceva, ei trebuiau să meargă şi să facă. Cei Doisprezece trebuie, de asemenea, să ducă aceste chei ale Împărăţiei tuturor popoarelor şi să le deschidă poarta Evangheliei, să le ceară celor Şaptezeci să meargă în urma lor şi să-i sprijine.

O femeie i? i cauta destinul

Grăuntele acesta, într-adevăr, este cea mai mică dintre toate seminţele; dar, după ce a crescut, este mai mare decât zarzavaturile şi se face un copac, aşa că păsările cerului vin şi îşi fac cuiburi în ramurile lui» [ Matei —32 ].

Acum, putem să înţelegem foarte clar că acest simbol reprezintă Biserica, aşa cum va progresa în zilele din urmă.

O femeie i? i cauta destinul

Iată, Împărăţia cerurilor se aseamănă cu el. Acum, ce se aseamănă O femeie i? i cauta destinul ea? Să vorbim despre Cartea lui Mormon, pe care un bărbat a luat-o şi a ascuns-o pe câmpul lui, protejând-o cu credinţa lui, pentru a ieşi la lumină în zilele din urmă sau la momentul potrivit; să privim cum iese din pământ, fiind cu siguranţă ultima sămânţă dintre toate, cum se ramifică, da, înălţându-se şi având ramuri care se înalţă spre cer şi o măreţie asemănătoare cu a lui Dumnezeu, până când, asemenea seminţei de muştar, devine mai măreaţă decât toate plantele.

Şi există adevăr, şi acesta a înmugurit şi a ieşit din pământ, iar neprihănirea începe să privească de la înălţimea cerurilor [vezi Psalmii ; Moise ] şi Dumnezeu Îşi trimite jos puterile, darurile şi îngerii pentru a ocroti ramurile. Împărăţia cerurilor este ca o sămânţă de muştar.

Iată, atunci nu este aceasta Împărăţia cerurilor care îşi ridică propriul cap în zilele din urmă cu măreţia Dumnezeului ei, chiar O femeie i? i cauta destinul Sfinţilor din Zilele din Urmă, ca o stâncă impenetrabilă, neclintită în mijlocul adâncului cel mare, expusă furtunilor şi vijeliilor lui Satana, care, până acum, a rămas neclintită şi care continuă să înfrunte Intalnirea locului Paris valurile de persecuţii ce sunt împinse de vânturile puternice ale lucrărilor decadente care slăbesc puterea, care [s-au izbit] şi care încă se izbesc cu furie de marginea ei triumfătoare; împinse înainte cu o furie de două ori mai mare de către duşmanul neprihănirii?

Progresul cauzei lui Dumnezeu şi clădirea Sionului sunt importante pentru toţi membrii în egală măsură. Pentru ajutor suplimentar, vedeţi paginile vii—xii.

Imaginaţi-vă cum ar fi fost să participaţi la adunarea preoţiei descrisă la paginile — Cum credeţi că v-aţi fi simţit au-zindu-l pe Joseph Smith profeţind că Biserica va umple pământul într-o bună zi? Dacă priviţi înapoi acum O femeie i? i cauta destinul acea profeţie, care sunt gândurile şi sentimentele dumneavoastră?

1. Alege formatul poveștii

Recapitulaţi paginile —, remarcând măsurile luate la organizarea Bisericii şi la prima conferinţă generală. Când aţi avut sentimentele descrise de Joseph Smith? Recapitulaţi învăţăturile lui Joseph Smith despre Biserica din vremea lui Isus şi din perioada Cărţii lui Mormon paginile — O femeie i? i cauta destinul ce fel urmează Biserica acelaşi tipar în ziua de astăzi?

De ce credeţi că avem nevoie de conducători care să prezideze asupra Bisericii din întreaga lume?

O femeie isi cauta destinul

Pentru câteva exemple, vedeţi paginile — Cum aţi fost binecuvântaţi datorită slujirii Primei Preşedinţii, a Cvorumului celor Doisprezece Apostoli, a Cvorumurilor celor Şaptezeci şi a Episcopatului care prezidează? La ce vă gândiţi sau ce simţiţi atunci când citiţi profeţiile lui Joseph Smith legate de destinul Bisericii?

Vedeţi paginile — În ce moduri putem lua parte la această lucrare? Gândiţi-vă la moduri concrete în care puteţi pune în practică acest sfat în viaţa dumneavoastră. Dacă cineva v-ar întreba de ce sunteţi membru al Bisericii lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă, ce i-aţi spune?

Grandin, pentru a verifica forma finală a paginii de titlu a Cărţii lui Mormon, prima pagină ce urma să fie tipărită. Singura diferenţă este aceea că unul este chemat să îndeplinească o anumită responsabilitate, Mexican Dating Site. altul, o altă responsabilitate.