Intalnirea omului Yvetot


Din nou, de două ori, se auzi zgomotul; destul Intalnirea omului Yvetot lămurit ca să Intalnirea omului Yvetot fi deosebit din diversele zgomote tulburi care alcătuiau marea tăcere a nopţii Din nou, de două ori, se auzi zgomotul; destul de lămurit ca să poată fi deosebit din diversele zgomote tulburi care alcătuiau marea tăcere a nopţii şi totuşi atât de slab încât nu s-ar fi putut spune dacă vine de aproape sau de departe, dacă se producea între zidurile vastului castel sau afară, pe aleile întunecate ale parcului.

Raymonde se ridică binişor. Fereastra camerei ei era întredeschisă; Raymonde o deschise de tot. Lumina lunii se revărsa asupra unui calm peisaj de verdeaţă şi boschete pe care ruinele risipite ale vechii mănăstiri Intalnirea omului Yvetot detaşau în siluete tragice, coloane frânte, ogive neterminate, schiţe de portaluri şi frânturi de stâlpi de boltă.

Un vântuleţ sufla uşor deasupra lucrurilor, strecurându-se printre ramurile despuiate şi mobile ale arborilor, mişcând totuşi frunzele înmugurite ale copacilor. Şi deodată, acelaşi zgomot Era la stânga ei şi cu un etaj mai jos de acela unde locuia, prin urmare în saloanele din aripa dinspre apus a castelului. Deşi curajoasă şi voinică, tânăra fată simţi fiorul spaimei. Îşi puse halatul de noapte şi luă chibriturile. Un glas slab, ca un suflu, o chema din camera vecină a cărei uşă nu fusese închisă.

Raymonde se îndreptă tiptil într-acolo, Intalnirea omului Yvetot în acelaşi moment verişoara ei Suzanne ieşi din această încăpere şi i se aruncă în braţe. Ai auzit? Nici tu nu dormi?

PETER MAYLE

Mai de mult Dar acum nu mai latră. Cât să fie ceasul? Umblă cineva prin salon. Doarme lângă salonul cel mic. Daval pe acolo Cum vrei să audă până acolo? Fetele şovăiră, neştiind la ce să se hotărască. Să strige? Să cheme într-ajutor?

Nu îndrăzneau; atât de periculos li se părea însuşi zgomotul glasurilor lor. Însă Suzanne, care se apropiase de fereastră, înăbuşi un strigăt. Într-adevăr, un om se îndepărta cu paşi repezi.

Purta sub braţ un obiect de dimensiuni destul de mari, fără să se poată deosebi ce anume era şi care — bătându-se de piciorul său Intalnirea omului Yvetot îi îngreuna mersul. Cele două femei îl văzură trecând pe lângă vechea Intalnirea omului Yvetot şi îndreptându-se spre o portiţă tăiată în zid. Portiţa Intalnirea omului Yvetot era desigur deschisă pentru că omul dispăru subit şi cele două femei nu auziră scârţâitul obişnuit al ţâţânelor.

Numai doar dacă Una şi aceeaşi idee zgudui pe cele două femei. Ele se aplecară. Dedesubtul lor, o scară era rezemată de faţadă şi ducea Intalnirea omului Yvetot etajul întâi. O lumină făcea să se vadă balconul de piatră.

Intalnirea omului Yvetot alt bărbat, care ducea şi el ceva, încalecă acest balcon, se lăsă de-a lungul scării în jos şi fugi pe acelaşi drum.

Transcript

Suzanne, înspăimântată, la capătul puterilor, căzu în genunchi îngăimând: — Să chemăm Tatăl tău Dar dacă mai sunt şi alţi oameni şi se vor arunca asupra lui? Am putea Site- uri de intalniri servitorii Numai de-ar ajunge la timp!

Raymonde căută soneria electrică de lângă patul ei şi apăsă butonul. Un ţârâit se auzi sus şi cele două femei avură impresia că se auzise ţârâitul şi de jos. Ele aşteptară. Tăcerea devenea înspăimântătoare, şi nici vântuleţul nu mai agita frunzele copacilor — Mi-e frică Şi deodată, în noaptea întunecoasă, sub ele, un zgomot de luptă, tumult de mobile răsturnate, strigăte, exclamaţii, apoi — oribil, sinistru — un geamăt răguşit, horcăitul unei fiinţe sugrumate Raymonde se repezi la uşă.

Suzanne se agăţă cu disperare de braţul ei. Raymonde o Intalnirea omului Yvetot şi se repezi în coridor, urmată de Suzanne care se clătina de la un perete la celălalt, scoţând strigăte. Ea Intalnirea omului Yvetot până la scară, se rostogoli din treaptă în treaptă, se năpusti la uşa salonului mare şi se opri brusc, pironită în prag, în vreme ce Suzanne se prăbuşea la picioarele ei. În faţa lor, la trei paşi, se afla un om care ţinea o lanternă în mână.

Cu un gest, el o îndreptă asupra celor două fete, orbindu-le cu lumina, se uită îndelung la feţele lor palide, apoi fără a se grăbi, cu mişcările cele mai calme din lume, îşi luă şapca, ridică o bucată de hârtie Intalnirea omului Yvetot două fire de pai, şterse nişte urme pe covor, se apropie de balcon, se întoarse spre cele două fete, le salută politicos şi dispăru.

Gasi? i site- ul de dating

Cea dintâi, Suzanne dădu fuga în micul buduar care despărţea salonul cel mare de camera tatălui ei. Dar de cum intră, un spectacol oribil o izbi. La lumina piezişă a lunii, se vedeau pe jos două trupuri neînsufleţite, culcate unul lângă altul. Suzanne se aplecă peste unul din ele.

Dating Chartres Woman.

Tu eşti? Ce ai? După un mic răstimp, contele de Gesvres se mişcă. Cu glasul frânt, el zise: — Nu te teme Dar Daval? El mai trăieşte?

  1. Calaméo - Arsene Lupin Si Comoara Regilor Frantei - Maurice Leblanc
  2. (PDF) PETER MAYLE | Iacob Vasile - naser-restaurant.ro
  3. Сьюзан глубоко дышала, словно пытаясь вобрать в себя ужасную правду.
  4. У нее чутье.

În acest moment, doi servitori veniră cu luminări. Raymonde se aruncă asupra celuilalt trup şi-l recunoscu pe Georges Daval, secretarul şi omul de încredere al contelui. Faţa sa avea întipărită paloarea morţii. Atunci ea se ridică, se întoarse în salon, luă dintr-o panoplie agăţată de perete o puşcă pe care o ştia încărcată şi trecu pe balcon.

Nu trecuseră, cu siguranţă, mai mult de cincizeci-şaizeci de secunde de când individul pusese piciorul pe prima treaptă a scării. Nu putea fi deci departe, cu atât mai mult cu cât avusese precauţia Intalnirea omului Yvetot a deplasa scara pentru ca nimeni să nu se poată servi de ea.

Şi, într-adevăr, Raymonde îl zări îndată, de-a lungul ruinelor vechii biserici. Tânăra fată puse puşca la umăr, ochi liniştit şi trase. Omul căzu.

Please sign in

Pe ăsta l-am dat gata. Mă duc după el. Dă-te jos pe scară şi fugi spre portiţă. Nu poate scăpa decât pe acolo. Victor porni în goană, dar, înainte de a fi ajuns în parc, omul căzuse Intalnirea omului Yvetot nou. Raymonde chemă pe celălalt servitor: Fata de intalnire in Senegal Albert, îl vezi acolo? Lângă arcada cea mare? La dreapta ruinelor e peluza deschisă Şi Raymonde ieşi. În clipa următoare, Albert o văzu îndreptându-se spre ruine.

El îi strigă de la fereastră: — S-a târât îndărătul arcadei. Nu-l mai văd Atenţie, domnişoară! Raymonde făcu ocolul vechii biserici spre a tăia retragerea individului şi Albert o pierdu din ochi. După câteva minute, nevăzând-o, începu să se neliniştească şi, continuând să supravegheze ruinele, în loc să coboare pe scara casei, încercă s-o facă pe scara lăsată de necunoscuţi.

De îndată ce reuşi, dădu fuga spre arcada lângă care zărise pentru ultima oară pe individ. Treizeci de paşi mai departe, o găsi pe Raymonde de vorbă cu Victor. Despre asta sunt sigur Peste zece minute tâlharul va fi în mâinile noastre. Fermierul şi fiul său, treziţi de Intalnirea omului Yvetot, soseau la fermă ale cărei dependinţe Intalnirea omului Yvetot aflau destul de departe pe dreapta, însă dincoace de ziduri; ei nu se întâlniseră cu nimeni. O să-l găsim în fundul vreunei scorburi.

Organizară o goană metodică, cercetând fiecare tufiş, îndepărtând grelele beteli de iederă care se încolăceau în jurul trunchiurilor coloanelor. Se asigurară că bisericuţa era bine închisă şi că nici una din ferestre nu era spartă. Cotrobăiră toate colţurile. Cercetările fură zadarnice. O singură descoperire: în locul unde se prăbuşise individul rănit de Raymonde, găsiră o şapcă de şofer, de piele roşcată. Afară de asta, nimic. La orele 6 dimineaţa, jandarmeria din Ouivelle-la-Rivière era prevenită şi se prezentă la faţa locului, după Intalnirea omului Yvetot trimisese prin curier expres parchetului din Dieppe o mică notă relatând împrejurările crimei, prinderea iminentă a principalului vinovat, "descoperirea şepcii sale şi a pumnalului cu care săvârşise crima".

La orele Una, o caleaşcă venerabilă, aducea pe adjunctul de procuror şi pe judecătorul de instrucţie, însoţit de grefierul său.

În cealaltă, modestă gabrioletă, luaseră loc doi tineri reporteri, Intalnirea omului Yvetot — unul "Journal de Rouen", iar celălalt un mare ziar parizian. Vechiul castel apăru. Odinioară locuinţă a stareţilor din Ambrumesy, mutilat de revoluţie, restaurat de contele de Gesvres căruia îi aparţinea de douăzeci de ani, castelul cuprinde un corp de case cu o turlă, în care se află un orologiu, şi două aripi, fiecare având de jur împrejur o platformă de balustradă de piatră.

Pe deasupra zidurilor parcului şi dincolo de platoul susţinut de înalte râpe normande, se zăreşte — între satele Sainte-Marguerite şi Varengeville — linia albastră a mării. Aici locuia contele de Gesvres cu fiica sa Suzanne, fiinţă drăgălaşă şi debilă cu părul blond şi nepoata sa Raymonde de Saint-Verain, pe care o găzduise cu doi ani înainte, când moartea simultană a tatălui şi Intalnirea omului Yvetot mamei ei o lăsase pe Raymonde orfană.

Viaţa la castel era calmă şi regulată. Câţiva vecini veneau din când în când. Vara, contele ducea pe cele două fete, aproape în fiecare zi, la Dieppe. Era un bărbat înalt, cu o faţă frumoasă, gravă şi cu părul cărunţit.

fete si femei singure din romania

Foarte bogat, îşi administra singur averea şi-şi supraveghea proprietăţile cu ajutorul secretarului său Daval. De cum intră, judecătorul de instrucţie primi întâiele constatări ale caporalului de jandarmi Quévillon.

Prinderea vinovatului, mereu iminentă, nu fusese încă efectuată, dar toate ieşirile parcului erau păzite. O evadare era imposibilă. Micul grup trecu apoi prin sala capitulară şi prin sufrageria aflată la parter, şi urcă spre etajul întâi.

Toţi remarcară ordinea desăvârşită. Nici o mobilă, nici un bibelou care să nu fi părut că ocupă locul obişnuit şi nici un gol între aceste mobile şi bibelouri. La Intalnirea omului Yvetot şi la stânga atârnau goblenuri superbe, de origine flamandă, cu personaje.

Toate acestea le-am exemplificat prin personalitatea lui Napoleon, deoarece el reprezintă un adevăr istoric ca Intalnirea omului Yvetot creatoare, ca exponent al unui fenomen social de epocă, dar şi o provocare în a porni pe urmele ficńiunii. Scopul lucrării a fost acela de a realiza o expunere conjugată a părerilor favorabile sau, din contră, nefavorabile ale autorilor menńionańi pe parcursul prezentei cercetări, prin care să ne familiarizăm cu prezentarea generală a epocii lui Napoleon, cu structura de clasă a societăńii franceze din vremea sa şi totodată cu realizările care au rămas vizibile până în zilele noastre, dar şi pentru a face cunoscute cititorilor cât mai multe lucrări despre Napoleon, pe care, poate, le-au omis din anumite considerente, sau nu intraseră, încă, în posesia lor.

În fund, pe panourile zidului, patru pânze superbe, în ramele epocii, reprezentau scene mitologice. Erau celebrele tablouri de Rubens, lăsate contelui de Gesvres — ca şi goblenurile de Glanda — de către unchiul său, marchizul de Bobadilla, grande de Spania.

Filleul observă: — Dacă furtul a fost mobilul crimei, salonul acesta n-a avut de suferit nimic. Prima grijă a unui hoţ ar fi fost să ia goblenurile şi tablourile acestea.

În momentul acesta intră contele de Gesvres, urmat de medic. Contele, care nu părea să se resimtă de agresiunea a cărei victimă fusese, ură bun venit celor doi magistraţi.

Apoi deschise uşa buduarului. Încăperea Intalnirea omului Yvetot care nu pătrunsese nimeni din momentul săvârşirii crimei, în afară de doctor, se prezenta — altfel decât salonul — în cea mai mare dezordine.

Două scaune erau răsturnate, una din mese sfărâmată, iar alte obiecte — o pendulă de voiaj, un clasor, o cutie de papetarii — erau aruncate pe" jos. Şi pe câteva din Intalnirea omului Yvetot de hârtii risipite se vedeau urme de sânge. Medicul ridică pânza care ascundea cadavrul. Jean Daval, îmbrăcat cu hainele sale obişnuite de catifea şi încălţat cu ghete cu ţinte, era întins Intalnirea omului Yvetot spate, cu un braţ îndoit sub el.