Face? i cuno? tin? a cu fetele 77.


For these reasons, the knowledge of medical workers in this fi eld is very important. Th is study aimed at highlighting the improvement of medical staff knowledge in the fi eld of epidemiological surveillance, prophylaxis and promotion of vaccination against seasonal infl uenza.

Face? i cuno? tin? a cu fetele 77. om de 50 de ani cauta femeie pentru rela? ie

Analysis of pre-and post-workshop questionnaires highlighted the improvement of the knowledge of medical workers on various epidemiological and clinical aspects of infl uenza.

Din aceste motive, cunostintele lucratorilor medicali in acest domeniu sunt foarte importante.

Face? i cuno? tin? a cu fetele 77. matrimoniale femei bogatić

Acest studiu a avut drept Locurile de intalnire din Maroc evidentierea imbunatatirii cunostintelor personalului medical in domeniul supravegherii epidemiologice, profi-laxiei si promovarii vaccinarii impotriva gripei sezoniere. Tinta esantionarii a constituit-o personalul medical de persoane, primordial medici de familie si epidemiologi care a participat la atelierele de lucru "Supravegherea epidemiologica, profilaxia si promovarea vaccinarii impotriva gripei sezoniere" din perioada februarie - aprilie si activeaza in institutiile medico-sanitare publice din 10 teritorii administrative.

Recommended

Analiza chestionarelorpre- sipost-ateliere de lucru a evidentiat imbunatatirea cunostintelor lucratorilor medicali privind diverse aspecte epidemiologice si clinice ale gripei. For these reasons, the knowledge of medical workers in this field is very important.

Face? i cuno? tin? a cu fetele 77. Intalnirea femeii norvegiene

This study aimed at highlighting the improvement of medical staff knowledge in the field of epidemiological surveillance, prophylaxis and promotion of vaccination against seasonal influenza.

The target of the sampling was the medical staff persons, primordial family doctors and epidemiologists who participated in the workshops "Epidemiological Surveillance, Prophylaxis and Promotion of Seasonal Influenza Vaccination" from February to April and are active in the medical-public sanitary facilities in 10 administrative territories.

Analysis of pre-and post-workshop questionnaires highlighted the improvement of the knowledge of medical workers on various epidemiological and clinical aspects of influenza. Pentru micsorarea poverii gripei, precum si a numä-rului de ümbolnäviri si decese, se efectueazä mäsuri de profilaxie specificä si profilaxie nespecificä.

Face? i cuno? tin? a cu fetele 77. Sinonim flirt cu

În ultimii ani, numärul persoanelor vaccinate cu vaccin antigripal în República Moldova a fost de Vaccinarea contra gripei este cea mai eficientä metodä de prevenire a infectiilor respiratorii si a complicatiilor asociate Nmbolnävirii. Vaccinarea poate reduce povara economicä cauzatä de boalä. Face?

i cuno? tin? a cu fetele 77.

Matrimoniale dolj Breaza de Sus

realizate au demonstrat cä imunizarea universalä poate genera economii substantiale de costuri din perspectiva individualä si cea socialä [1]. Acest studiu a avut drept scop evidentierea Nmbunätätirii cunostintelor personalului medical în domeniul supravegherii epidemiologice, profilaxiei si promovärii vaccinärii împotriva gripei sezoniere. Material si metode t A fost realizat un studiu descriptiv dupä volumul esantionului selectiv. Tinta esantionärii a constituit-o personalul medical de persoane, primordial medici de familie si epidemiologii care a participat la atelierele de lucru Supravegherea epidemiológica, profilaxia si promovarea vaccinärii împotriva gripei sezoniere, desfäsurate în perioada februarie - apriliesi activeazä în institutiile medico-sanitare publice din 10 teritorii administrative: Chisinäu, Bälti, Cahul, Cäuseni, Comrat, Edinet, Hâncesti, Orhei, Soroca si Ungheni.

Matrimoniale femei pentru casatorie cu numar de telefon din Blejoi

S-au utilizat douä tipuri de chestionare: ches-tionarul pre-test, care a fost completat înainte de atelierele de lucru, incluzând mtrebäri privind supravegherea epidemiologicä, profilaxia si promovarea vaccinärii împotriva gripei sezoniere, si chestionarul post-test, care a fost completat dupä atelierele de lucru, fiind identic cu cel anterior. Räspunsurile au fost anonime.

Face? i cuno? tin? a cu fetele 77. doamna caut barbat din varvarin

Datele au fost introduse si analizate cu ajutorul programului EpiInfo TM 7, fiind bazat pe calcularea ratelor, a indicatorilor de proportie si a valorilor medii.

Rezultate si discutii » t Medicii de familie sunt prima linie la intrarea pacientilor în sistemul medical. Astfel, cunostintele lor privind mäsurile de control al gripei si de räspuns sunt foarte importante, precum si cu privire la tot ce este legat de vaccinarea împotriva gripei, începând de la metodele de promovare si finalizând cu efectele adverse posibile de dupä imunizare.

Aprecierea rezultatelor chestionarelor completate pre- si post-ateliere de lucru a arätat o nrnbunätätire a cunostintelor lucrätorilor medicali privind posibilele complicatii ce pot apärea dupä ümbolnävirea cu gripä figura 1.