Exemplu de dator, dator - definiție și paradigmă | dexonline


Adăuga Stem 2 Pentru construirea acasei Mele şi pentru punerea fundaţiei Sionului şi pentru preoţie şi pentru datoriile Exemplu de dator Bisericii Mele. LDS Creșterea prevăzută a prețurilor oțelului inoxidabil a permis industriei comunitare să obțină prețuri mai ridicate pentru produsul similar, datorită utilizării stocurilor de oțel inoxidabil mai ieftin, achiziționat înainte de creșterea speculativă a prețurilor.

Îţi sunt dator cu Exemplu de dator. I owe you 3, yen.

Exemplu de dator

Firma este în datorii. The company is in debt.

Era dator până peste cap, la Maxine. He was up to his eyeballs in debt to Max. Așa că el i-a rămas dator lui Burgess.

Copiii sunt lucrul cel mai de preţ pe care îl are societatea şi suntem datori să le asigurăm condiţii de dezvoltare armonioasă. Children are the most precious thing that society has and it is our duty to provide them with conditions conducive to their harmonious development.

Exemplu de dator

Nu putem accepta ca unele ţări să recurgă la datorii naţionale fără nicio limită. We cannot accept that countries should run up national debts without limitation. Statele membre nu dispun de fonduri în acest sens, iar dacă ar fi să apeleze la euro-obligaţiuni, generaţiile următoare ar putea fi împovărate de datorii, iar euro ar deveni o monedă slabă. Member States do not have the Exemplu de dator to do this, and if they were to borrow with Eurobonds, future generations would be saddled with the burden of debt and the euro would become weak.

Împrumuturile de azi înseamnă datoriile de mâine, datorii pe care statele membre vor fi obligate să le plătească în viitor. Borrowing today means Exemplu de dator tomorrow, debts that the Member States will be obliged to repay at a future date.

Exemplu de dator

A plăti dobânda unei astfel Exemplu de dator datorii va costa mai mult decât educaţia copilului. Servicing the interest on that debt is going to cost more than educating the child.

Construit mai ales cu verbul «a fi» sau «a rămîne» și urmat de determinări introduse uneori prin prep. Care are de plătit cuiva o datorie, de obicei o sumă de bani. Mohabin a rămas dator unei văduve sărace cu cinci parale, pentru cusutul unui turban. La birt ai rămas dator lei. Îți sînt dator o lămurire, amicul meu.

Una din cele mai importante datorii ale statelor membre este de a asigura siguranţa cetăţenilor lor, dar fără a pune în pericol drepturile fundamentale ale omului. One of the Member States' most important duties is to ensure the security of their citizens, but without jeopardising fundamental Exemplu de dator rights.

Exemplu de dator

Le suntem datori părinţilor şi bunicilor cu un mesaj parlamentar ferm, şi aceasta este ceea ce am obţinut astăzi. We owe our parents and grandparents a firm parliamentary message, and that is what we have produced today. Asigurările au fost readmise ca dovadă a capacităţii financiare, iar rata de lichidităţi imediate dintre active şi datorii a fost eliminată.

Exemplu de dator

Insurance has been accepted as proof of financial standing and the quick ratio of assets to debts has been dropped.