Dating site- ul Vest galben


Granițele: Hotarele României însumează în total 3 ,9 km.

Dating site- ul Vest galben

Două treimi din acestea 2 ,4 km sunt determinate de Dunăre şi de râurile Prut şi Tisa sau urmează linia ţărmului Mării Negre, în timp ce o treime 1 ,5 km reprezintă graniţa terestră. Apele teritoriale române se întind până la 12 mile marine în largul Mării Negre.

Dating site- ul Vest galben

Vecinătăţi: România se învecinează cu cinci state, cel de-al şaselea vecin fiind Marea Neagră. Suprafaţa: Este de kmp, comparabilă cu cea a Marii Britanii, ceea ce situează România pe locul 80 în lume şi pe locul 12 în Europa ca mărime.

Dating site- ul Vest galben

România are o formă ovală, întinzându-se pe km de la vest la est şi pe km de la nord la sud. Clima: Clima României Dating site- ul Vest galben determinată în primul rând de poziţia ei pe glob, la jumătatea distanţei dintre Pol şi Ecuator, fiind străbătută de paralela de 45˚, precum şi de poziţia sa geografică pe continent, la aproximativ km de Oceanul Atlantic, km de Marea Baltică, În concluzie, clima României este de tip temperat-continental, cu 4 anotimpuri şi este marcată de influenţe ale climatelor stepice Dating site- ul Vest galben est, adriatice din sud-vest, oceanice din vest şi nord-vest, păstrându-şi totuşi identitatea climatului carpato-ponto-danubian.

Aceste particularităţi conferă climei un caracter temperat continental.

Dating site- ul Vest galben

Relieful ţării are un rol esenţial în delimitarea zonelor şi etajelor climatice. Munţii Carpaţi formează o barieră care separă climatele continentale aspre din est de cele din vest de tip oceanic şi adriatic.

Dating site- ul Vest galben

România are 41 de judeţe, plus municipiul-capitală Bucureşti care are un statut similar cu acela de judeţ. Un judeţ are, în medie, o suprafaţă de 5 km 2 şi o populaţie de de locuitori.

Dating site- ul Vest galben

Capitala: Bucureşti este cel mai important şi cel mai populat oraş al României, fiind centrul politic, administrativ, economic al ţării.